Сарванга
 • Home
 • /
 • Сарванга

АЈУРВЕДСКИ ТРЕТМАНИ

Сарванга

Најдревниот исцелувачки третман SarvangaAbhyanga

Специјална терапевтска масажа на целото тело со употреба на растителни масла кои одговараат на вашата доша / конституција или вашите терапевтски потреби.

Се практикува со активна стимулација за марма точките, меридијаните, акупресурните точки и енергетски точки во телото.

Овој третман – масажа лесно ја придвижива енергијата во вашето тело и со тоа лесно се отстрануваат токсините од телото.

Третманот придонесува за релаксација на нервите, ендокриниот систем, ја подобрува циркулацијата на крвта и лимфата, го подобрува тонусот на мускулите и ја намалува слободната радикална активност во вашето тело.

Помага да се ослободат токсините кои се длабоко вкоренети во ткивата и со тоа ја зајакнува и стимулира природната способност на вашето тело да се лекува.

Сарванга значи “цело тело” и  абјанга значи “масажа”.

Sarvanga Abhyanga е процес во кој се прави третман – масажа на целото тело со помош на медикаментозни масла и билни прашоци како превентивна и куративна терапија.

Топлите масла длабоко продираат во ткивата и клетките и ги ослободуваат: физичките, менталните и душевните токсини.

Сарванга Абјанга делува како лимфна дренажа, детоксиксикација, исцелување и обновување на целото тело.

Sarvanga Abhyanga се препорачува во следниве случаи:

 • Болка и вкочанетост во мускулите и длабоките ткива
 • Парализа
 • Замрзнато рамо
 • Оток или едем во телото
 • Генерална слабост
 • Релаксација
 • Замор
 • Рехабилитација по повреда или операција,
 • вкочанестост или залежаност
 • Главоболки
 • Намален опсег на движење

Sarvanga Abhyanga делува корисно и тоа:

 • Го релаксира целото тело
 • Го ублажува уморот и болката во мускулите
 • Ја зголемува циркулацијата на крвта, лимфата и сите течности во телото
 • Го забрзува процесот на закрепнување
 • Го зголемува имунитетот
 • Ја отстранува нечистотијата од кожата и го подобрува тонусот на кожата
 • Промовира подобро спиење
 • Го ублажува стресот и вознемиреноста Овозможува силен имунолошкиот систем
 • Намалување на стресот, тахикардии, неправилни отчукувања.

Цена за единечен третман: 1 800.оо мкд

Шифра: 1108

Ayurvedic treatments

Sarvanga

Sarvanga means whole body and abhyanga means massage.

Sarvanga Abhyanga is a process in which massage is done to the whole body with the help of medicated oils and ghrits as a preventive and curative therapy.

Warm oils deeply penetrate into the cells and release physical, mental and spiritual toxins, hence sarvanga abhyanga works as detoxifying as well as healing cellular therapy.

PROCEDURE:

Firstly the patient is asked to void his bowel and bladder.

Patient is advised to be calm and concentrate on self.

Prescribed oil is taken in a vessel and warmed indirectly in a hot water bath.

The oil is then taken by the therapist in the palm is applied over the body in seven different positions- sitting, lying on the back, left lateral, lying on the stomach, right lateral, lying on the back, sitting.

During the massage, synchronized circular movements are done over the joints, abdomen and chest and downward strokes are done over the hands and legs.

Pressure applied to the patient should be according to the patient’s comfort. After the massage, the patient is given rest for about 5 minutes followed by steam bath.

INDICATIONS: Sarvanga Abhyanga is indicated in the following conditions:

 Pain and stiffness in the muscles

 Paralysis

 Frozen shoulder

 Swelling or oedema in the body

 Generalized weakness

 Relaxation

 Fatigue

 Rehabilitation after injury or surgery

 Headaches

 Decreased range of motion

BENEFITS: Sarvanga Abhyanga proves to be beneficial in the following ways:

 It relaxes the whole body

 Relieves tiredness and pain in the muscles • Increases the blood circulation

 Fastens the recovery process • Increases longetivity.

 It removes dirt from the skin hence improves the tone of the skin

 Promotes better sleep

 Relieves stress and anxiety

 Provides strength to the immune system

Price of a single treatment: 30 euro

Code: 1108

Закажи третман