*За изработка наталната карта во Јyotish астрологија важно е да се земе во предвид поставеноста на...

read more