Како да ги исчистите аурата и чакрите од секојдневно енергетско ѓубре?

Како да ги исчистите аурата и чакрите од секојдневно енергетско ѓубре?

*Секоја наша негативна мисла, блокирана или неискажана емоција предизвикува појава на нечистотии во аурата. Ова директно влијае на нашиот енергетски потенцијал, затоа мора да се погрижиме да го заштитиме здравјето на нашата аура со промена на нашиот начин на...