Моментот на раѓање го одразува квалитетот на времето кое се пресликува на нас и не следи целот...

read more