Нараквицата е изработена од чист бакар на кој галвански е нанесен слој од драги метали кој...

read more