ШТО Е КАРМА? – 12 закони на кармата

ШТО Е КАРМА? – 12 закони на кармата

  Постои погрешна претстава за тоа што е карма и како таа влијае врз нашите животи. Овој текст ќе помогне да ja спознаеме кармта и нејзините основни принципи, познати како 12 закони на кармата. 12 закони на кармата 1. Закон на причина и последица За секоја мисла...