fbpx
Неутрализатор СРБКИЊА личен посребрен

Неутрализатор СРБКИЊА личен посребрен

6.100,00 ден

СЕРБ личен неутрализатор посребрен – М

СЕРБ е уред за континуално неутрализирање на широк електромагнетен спектар на штетни зрачења, уредно регистриран и заштитен како голем патент во Државниот завод за интелектуално својство на Република Србија под број: 496031. 008453. Пронаоѓач на овој изум е Сава Радовиќ од Белград. Дизајниран како украсен привезок, во четири различи величини, изработен од месинг, со јадро и мотања од племенити метали, кои околу телото прават енергетско заштитно поле.

М – неутрализаторот се користи за лична заштита од штетни зрачења на работното место, во домот, во природа, на плажа, на излет и слично. Се изработуваат во вид на привезок, така да овие неутрализатори се напојуваат со човечкото биополе, правејќи околу телото облик на енергија кои го поништуваат штетното зрачење и ги елиминираат неповолните реакции на неуровегетативниот систем или значително ги намалуваат.

Со СЕРБ се одржува подобра работна способност и ефикасен одмор во зоната на биофизички ефект.

СЕРБ може да се пофали со експертски налог кој со метод на радиестезија, прецизно одработен радиус во кој се постигнува максимална заштита од негативни зрачења. Се изработува во четри величини и најдобри резултати бележи на растојание од 3,6 до 7,2 метри за личните неутралкизатори и до 500м2 за куќните.

Телото на сите модели на СЕРБ неутрализаторите е изработено од месинг а јадрото и соленоидот од племенити метали. Разликата во електричниот потенцијал помеѓу елементите на неутрализаторот прави слабо електрично поле кое го поништува дејството на технички зрачења на ниски фрекфенции. На тој начин, неутрализаторот се однесува како механичко осцилаторно коло кое прави позитивно зрачење во округот кое во полето на електромагнетни полиња на штетното зрачење по пат на индукција и самоиндукција генерира електромагнетно зрачење кое е корисно за човекот.

СЕРБ моделите се изработуваат со позлата или со посребреност, како и од чист месинг. Таа естетска заштита со тек на време се брише, меѓутоа тоа не го менува дејството на неутрализаторот. Сите се трајни и неуништиви. Не можат да се расипат, наполнат, преполнат или да станат извор на штетни зрачења.

Негативните зрачења на кои е изложен човечкиот организам го менуваат поларитетот на живите келии и ги носат до успорување на нивните промени, што предизвикува голем број болести, а најмногу се изразува на автоимуниот систем. Со користење на неутрализаторите на сите живи келии во организмот им се враќа или се задржува нивниот нормален поларитет, така да сите автоимуни болести кои не довеле до оштетување на некој орган во потполност ги снемува.