Лошо варење, нервоза, употреба на каква било несоодветна храна или неправилни комбинации на храна...

read more