Ади мудра – решете ги проблемите со дигестијата и дишењето во време на Ковид

Ади мудра – решете ги проблемите со дигестијата и дишењето во време на Ковид

Придобивки од редовно практикување ади мудра. Значето на оваа мудра доаѓа од корените од Санскрит “ади”, што значи ′′ прва ′′ или ′′ примитивна ′′ и “мудра”, што значи ′′ знак ′′ или ′′ печат “. Во оваа мудра, палецот се притиска внатре...