Пролет е период кога #Kapha дошата е во својот највисок зенит и затоа астмата, отежнато то дишење...

read more