Најчесто атеромите и масните ткива се појавува кај лицата постари од 40 години, но нема правило,...

read more