Имаш проблеми со сетилото за мирис и вкус?

Имаш проблеми со сетилото за мирис и вкус?

Природно вратете го сетилото за мирис Како природно да го вратите сетилото за мирис и вкус е актуелно прашање во зима и во време на грипови и вируси. Сите ние сме се сретнале неколку пати во животот со губење на сетилото за мирис, а со тоа и на чувството за вкус,...