Сакаш инстант среќа?

Сакаш инстант среќа?

Дали знаеш? Допаминот може да се поттикне природно да се лачи. Допаминот е невротрансмитер кој се излачува кај сите живи суштества. Тој се произведува во повеќе делови од мозокот, вклучувајќи ја и мозочната црна супстанција и вентралната обвивка. Допамин се лачи во...