Внимавај на овие 5 чувства – 5 отрови!

Внимавај на овие 5 чувства – 5 отрови!

– Дали знаете дека некои негативни чувствата може да влијаат на одредени органи? – Дали знаете дека чувствата директно влијаат на процесот на уништување и труење на телото? ГНЕВ Дали ни е познат фактот дека лутината прави директен застој во функцијата на...
Чувства кои го уништуваат здравјето и телото

Чувства кои го уништуваат здравјето и телото

  Ако кажеме дека чувствата не уништуваат, не е само поетски израз. Дали верувате во ова? Да погледнеме како чувствата влијаат на одделни органи за полесно да разбереме колку се тесно поврзани со труење на телото. Лутина Кога сме лути, постои стагнација во црниот...