Скоро и да е невозможно е да измамиш емпат

Скоро и да е невозможно е да измамиш емпат

*Невозможно е да измамиш емпат* Запамети! Емпатот гледа сè во очите на другите. Способни се точно да ја одредат емоцијата и чувството на другиот. Тоа се луѓе со голема сочувствителност, со еден збор, вид детектори на вистина и лага. Имаат уникатна способност, точно да...
Дали сте човек со висока доза на емпатија?

Дали сте човек со висока доза на емпатија?

Ако сте човек со висок степен на емпатија, за вас е неподносливо да бидете блиски со неискрени луѓе! *По дефиниција, емпатите се емоционално чувствителни луѓе кои ги апсорбираат емоциите и чувствата на другите луѓе. Звучи како досадна работа, нели? Замислете дека...