Простување – моќ на преобразба

Простување – моќ на преобразба

Дали ја знаете моќта на простувањето. Не е случајно што простувањето  е вткаено во сите религии и духовни учења. Древните мудреци одамна ја имаат осознаено моќта на простувањето. Лекот не е секогаш во апчињата. Многупати се наоѓа во умот. Понекогаш, тежината во душата...