Чувајте ги добрите луѓе во вашиот живот и негувајте здрави меѓучовечки односи

Чувајте ги добрите луѓе во вашиот живот и негувајте здрави меѓучовечки односи

  Грижете се за луѓето што ги сакате, не губете ги за ефтини работи! Не жалете за еден неразумен каприц, за еден погрешно протолкуван збор, за едно површно чувство што не можете да го разберете. Тоа е уште замка на нашиот силен ум кој ни ги претставува работите...