Гихот е метаболична болест предизвикана од зголемени вредности на мочната киселина во крвта....

read more