Излечи го лесно гихтот

Излечи го лесно гихтот

Гихот е метаболична болест предизвикана од зголемени вредности на мочната киселина во крвта. Последица е на зголемената продукција или намалената елиминација на мочната киселина во организмот. Зголемена продукција има при: зголемено внесување на пурини преку храната...