Основата на хармонијата е размена на енергија

Основата на хармонијата е размена на енергија

  Само хармонијата ги отвора срцата на луѓето кон љубовта и го прави светот посреќен. Древните исцелители велеле дека човекот е ќелија на планетата Земја и ако тој не живее во склад со неа, тогаш тој нема да биде среќен. Современите  психолози го потврдуваат ова....