Дали знаете дека иако изгледа чудно, но појавата на шилци или калцификати во телото е од големиот...

read more