Интелектот причина за болести

Интелектот причина за болести

Грешки во интелектот (на санскритски pragyapradh) се јавува кога интелектот, под влијание на материјалната свест, ја губи својата поврзаност со свесноста. Ова се случува кога ја губиме сопствената суштина, и се предаваме на штетните диети и навики … Според...