Грешки во интелектот (на санскритски pragyapradh) се јавува кога интелектот, под влијание на...

read more