Катарактата е болест од типот  на кафа доша. Вишокот кафа (слуз во телото) се акумулира во леќата...

read more