Физичкиот замор, произлегува од многу работа, многу обврски, додека менталниот замор е резултат на...

read more