Како брзо да се ослободиме од физички и ментален замор?

Како брзо да се ослободиме од физички и ментален замор?

Физичкиот замор, произлегува од многу работа, многу обврски, додека менталниот замор е резултат на премногу размислување, тешки животни моменти и ситуации, депресија и свесност за обврските кои не достигнуваме да ги извршиме. Би било добро да правиме разлика помеѓу...