Повеќето од текстовите на песните кои се пеат и слушаат содржат приказни за несреќни љубови,...

read more