Две раце склопени во поздравна форма е најтрадиционален поздрав со кој Индијците се...

read more