Здрав јазик – показател за добро здравје

Здрав јазик – показател за добро здравје

  Добар индикатор за здрав јазик е благо розова боја на јазикот без темни црвени, жолти или бели дисколорации. Но, ако најдете бел слој што покрива дел од јазикот или целиот јазик, тогаш тоа е показател дека во телото е насобрано голема количина на отрови или...