Добар индикатор за здрав јазик е благо розова боја на јазикот без темни црвени, жолти или...

read more