Дали често ни паѓа енергијата?

Дали често ни паѓа енергијата?

Дали чувствувате дека често и многу лесно ни паѓа енергијата во текот на денот? Кој се можните грешки кои ги правиме: -кога се самосожалуваме, – кога сме незадоволни од животот, – кога се жалиме за минатото и ја отфрламе иднината; -кога сме лути и...