Значењето на пулсот во ајурведата

Значењето на пулсот во ајурведата

Нешто за пулсот….. Едноставна дефиниција на „пулсот“ ( heartbeat, pulse rate, pulse) би била дека тоа е еден од виталните знаци и важен показател за здравјето на нашето тело. Се мери како број на отчукувања на срцето или срцеви контракции во текот на една минута...
Ајурведски прегледи со др. Авишек Мишра

Ајурведски прегледи со др. Авишек Мишра

Ајурведата го разбира имунолошкиот систем и нашата отпорност на болести како составен дел на доброто здравје. Концептот за здравје, како што вели Ајурведата, не е само да не сме болни, туку вклучува одржување на рамнотежа помеѓу трите основни биолошки енергии (помеѓу...