Медитирајте додека се капете, да и тоа е можно

Медитирајте додека се капете, да и тоа е можно

Најчесто луѓето за Запад кога ќе се спомене медитација веднаш помислуваме дека не можеме да практикуваме медитација во оваа урбана средина. Напротив, како што вели НС Шри Шри Рави Шанкар, ќе бидеш мастер за медитација кога ќе го постигнеш мирот баш во оваа урбана...