Помагај на другите и создади си добра карма

Помагај на другите и создади си добра карма

Оној што помага на друг, си прави добро на себе е древно ајурведско знаење. Но и познатиот Толстој вели дека кармата не е само древно верување, дека не е само карактер на секоја личност, туку и целата судбина во сегашниот живот, последица на неговите постапки во...
Ајурведа вели, кога некој напредува во духовниот живот ќе препознаеме :)

Ајурведа вели, кога некој напредува во духовниот живот ќе препознаеме :)

Ајурведа вели, кога некој напредува во духовниот живот ќе препознаеме по два знака: Секој ден човекот станува посреќен. Неговите односи со други луѓе се подобруваат. Ако нема такви знаци, без разлика колку е добра духовната практика  значи дека тој деградира....