Оној што помага на друг, си прави добро на себе е древно ајурведско знаење. Но и познатиот Толстој...

read more