Помагај на другите и создади си добра карма

Помагај на другите и создади си добра карма

Оној што помага на друг, си прави добро на себе е древно ајурведско знаење. Но и познатиот Толстој вели дека кармата не е само древно верување, дека не е само карактер на секоја личност, туку и целата судбина во сегашниот живот, последица на неговите постапки во...