Дали инхалацијата со пареа може да ве спаси од вирусот Ковид-19?

Дали инхалацијата со пареа може да ве спаси од вирусот Ковид-19?

Топлата вода што ја пиете е добра за грлото и телото.  Но, вирусот Ковид-19 се крие зад параназалниот синус на вашиот нос првите 3-4 дена. Топлата вода што ја пиеме не достигнува таму.  По 4 до 5 дена, овој вирус кој се криел зад параназалниот синус стигнува до бели...