„На испитани 200 пациенти со КОВИД-19 околу 80 проценти од нив во болница во Шпанија имаат дефицит...

read more