Што значи кога имаш бел јазик и како да си помогнеш?

Што значи кога имаш бел јазик и како да си помогнеш?

  Нашиот јазик е покриен со папили и тие ни помагаат да разликуваме вкусови. Ако имаме бели наслаги на целиот јазик, тоа веројатно се должи на воспалени папили предизвикани од акумулација на бактерии, остатоци, габи, мртви клетки и отрови.   Билен лек за...