Тоа е релативно нова практика, се повеќе прифатена низ целиот свет. Што е зоотерапија? Зоотерапија...

read more