Дали има поздравио нешто од овие две намирници: лук и мед? Лукот, како и медот мора да се јадат...

read more