Што кога ќе се најдеш во ситуација на страв?

Што кога ќе се најдеш во ситуација на страв?

  Во ситуација кога ќе почне чувствуво на страв, треба да го направиш следново: Биди со стравот (не бегај од ова чувство) Сè додека чувствуваш страв, тој е дел од тебе и не може да се ослободш од него само затоа што си одлучил така. Таа одлука да се ослободиш од...