Намалете го крвниот притисок инстант со древна јогистичка пранајама

Намалете го крвниот притисок инстант со древна јогистичка пранајама

СИТАЛИ ПРАНАЈАМА – SHEETALI PRANAYAMA #Sheetali Зборот ′′шетали′′ значи освежување на санскрит, потекнува од оригиналниот збор ′′ Sheetal ′′ што значи смирување или студ. Практиката на дишење шетали го смирува умот, го намалува стресот и гневот. Го лади телото и...