Губењето на косата предизвикува голема загриженост кај луѓето во последните неколку децении....

read more